رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صدرا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٤/٠٣/٠٦
تثبیت شده:١٥/٠٤/١٣٩٣ آخرين اطلاعات:٠٦/٠٣/١٣٩٤   ساعت: ١١:٥٠
آخرين قيمت ١,٠٠٠ درصد تغییر:   آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
صنعتي دريائي ايران - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30(اصلاحيه) ٢٦/٠٧/١٣٩١
صنعتي دريائي ايران - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٢٤/٠٧/١٣٩١
صنعتي دريائي ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٩/٠٥/١٣٩١
صنعتي دريائي ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
صنعتي دريائي ايران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٢٠/٠٤/١٣٩١
صنعتي دريائي ايران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
صنعتي دريائي ايران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
صنعتي دريائي ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1385/12/29 ٢٧/٠١/١٣٩١
صنعتي دريائي ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1383/12/30 ٢٧/٠١/١٣٩١
صنعتي دريائي ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1380/12/29 ٢٧/٠١/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٥٠-٨٨٣١٨٩٤٧*٤-٨٨٣٦٣٤٠٠*٨٨٠٨٥٩٢٦و٧
فاكس:
آدرس: خ پونك خاوري- نبش خ شفق- پ ٣
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما